ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ενισχύοντας τους νέους ανθρώπους ώστε να αντιμετωπίζουν την ξενοφοβία, τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό, μέσω της εκπαίδευσης

About this initiative

Οι νέοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο, αντιμετωπίζοντας αφηγήσεις που στηρίζονται στον φόβο, στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν τον ανταγωνισμό. The Culture of Encounter project intends to create shared spaces for young people to further develop their knowledge, attitudes, and skills…

The project seeks to:

συνδέσει Ευρωπαίους

συνδέσει Ευρωπαίους

Learn More

ενδυναμώσει τους νέους και τις νέες

ενδυναμώσει τους νέους και τις νέες

Learn More

εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με παιδαγωγικές πρακτικές

εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με παιδαγωγικές πρακτικές

Learn More

Implementing Countries

Participants in Greece, Italy, Portugal and Spain reach out to their schools and communities and initiate youth-led projects with multiplying effects on many more young people in their countries.

Spain

Workshop in Valencia

A workshop was held in Valencia from 30 November to 2 December 2021 bringing together young people and teachers from the community of Valencia…

1 of 4

Greece

2 of 4

Italy

3 of 4

Portugal

4 of 4

100

νέες και νέοι

14 έως 17

ετών

60

educators

Global Forum

Share your experience while implementing a Culture of Encounter project in your school or community and learn from the experience of other people implementing in different parts of Europe.

Interested in this initiative?

Write to us and get your school or community involved.

Scroll to Top